МАТЕРИАЛЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (мақолалар, тезислар)

Мақолаларни тайёрлаш бўйича талаблар:

Мақолалар Педиатрия журналида чоп эттирилади, шу сабабли мақолалар Педиатрия журнали талабига кўра шакллантирилиши лозим. Мақолаларни чоп эттирилиши бепул.

Тезисларни  тайёрлаш бўйича талаблар:

Тезис ҳажмини 1 бетдан оширмасдан,  А4 форматда, Times New Roman 12 шрифтида, 1,0 интервалда ёзилади;  юқори ва пастдан 2 см дан, чап тарафдан 3 см, ўнгдан 1см,   абзацга 1см дан қолдирилади, жадвал ва расмлар киритилмайди. Биринчи қатор –  мавзу бош ва яримқоралаштирилган харфларда ёзилади; пастда ўртадан – муаллифларнинг фамилияси ва инициаллари, пастда ўртадан –  ташкилотнинг тўлиқ номи, шаҳар ва давлат номи, сўнг пастдан   тезис матни ёзилади.  Тезис мавзусида қискартиришлар йўл қўйилмайди. Тезис кириш қисм, илмий ишнинг мақсади, материал ҳажми ва текшириш усуллари, олинган натижа ва  хулосалар каби қисмлардан иборат бўлади. Ўзбек тилида ёзилган текстларда ўзбек харфларининг барча элементлари  киритилган бўлиши шарт. Файл номи қуйидаги тарзда шакллантирилади:  муаллифнинг фамилиси ва инициаллари ва ишнинг номери. Мисол: Одилова М.М.1, Одилова М.М.2. Тезислар 2 нусхада қоғозда, ва  электрон вариантда юборилади (2-нусхасида мулоқат учун хизмат ва шахсий телефон рақамлари, электрон манзили кўрсатилади, муаллифларнинг  имзоси қўйилади).

Тезис ва мақолаларни  қабул қилишнинг охирги муддати  – 2015 йил, 1август. Тезисларни чоп эттирилиши бепул.

Тезисларни ўзбек, рус ва инглис тилларида тақдим этиш мумкин.

Конференциянинг илмий дастурида иштирок этиш бўйича талаб ва таклифларингизни    2015 йил  10 сентябргача  юборишингизни сўраймиз.

Тезисларни шакллантириш  мисоли: